logo1

Polityka Prywatności

Producent wag taśmociągowych

Polityka Prywatności

Producent wag taśmociągowych

Treść

Ilekroć w Polityce mowa jest o:

1)   Administrator Danych Osobowych / ADO – oznacza to: Nazwa przedsiębiorstwa: MAS ADVANCED MEASUREMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ul. Rubinowa 17, 86-031 Osielsko, NIP: 9721250217, KRS: 0000515676, REGON: 302769422
Adres kontaktowy: MAS ADVANCED MEASUREMENT SOLUTIONS Ul. Rubinowa 17, 86-031 Osielsko
Email kontaktowy: biuro@wagitasmowe.pl Telefon kontaktowy: +48 881 685 952

2)   Serwis – oznacza to witrynę internetową pod nazwą https://az-serwer1814606.online.pro/autoinstalator/wordpress16/

3)   Użytkowniku – oznacza to osobę odwiedzającą Serwis.

4)   Formularzu kontaktowym – oznacza to, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z ADO.

5)   Danych osobowych – oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Polityka Prywatności

1)     Niniejsza Polityka Prywatności / Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i zasady ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Użytkowników z Serwisu.

2)     ADO przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu jest – MAS ADVANCED MEASUREMENT SOLUTIONS Ul. Rubinowa 17,
86-031 Osielsko
Email kontaktowy: biuro@wagitasmowe.pl Telefon kontaktowy: +48 881 685 952

3)     ADO, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Użytkowników obejmujące dane określone za pośrednictwem Formularza kontaktowego:

 1. Imię,
 2. Nazwisko,
 3. Nazwa firmy,
 4. Adres email,
 5. Telefon kontaktowy,
 6. Temat,

4)     Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne do:

 1. prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 2. prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 4. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

5)     Jeśli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę dane podane w formularzu kontaktowym mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w związku z art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie warunkuje udzielenia odpowiedzi na treść kierowanego zapytania do ADO.

6)     Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika

 1. ze stosownych urządzeń końcowych podłączonych do sieci internet, wyposażonych w adekwatne do tego celu oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW. (Przeglądarki internetowe w szczególności: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera). Zalecane jest aby przeglądarki internetowe           użytkowane były w najnowszej wersji zapewnianej przez producenta. Ponadto przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”,
 2. ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie i dostęp do aktywnej usługi pozwalającej na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email.

7)     Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się ADO.

Polityka Cookies 

 • Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc). W zależności od rodzaju plików cookies ich przetwarzanie wymaga uzyskania zgody Użytkownika bądź realizowane jest na zasadach prawem określonych bez takiej zgody.
 • Oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT
 • Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu:
 1. Niezbędne techniczne pliki cookies – to pliki, dzięki którym służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy PT.
 • Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu.
 • Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/ na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
Kontakt

MAS Advanced Measurement Solutions Sp. z o.o.

ul. Rubinowa 17,
86-031 Osielsko
NIP: 9721250217
REGON: 302769422
KRS: 0000515676
Blank Form (#3)

MAS Advanced Measurement Solutions Sp. z o.o.

MAS Advanced Measurement Solutions Sp. z o.o.

ul. Rubinowa 17,
86-031 Osielsko
NIP: 9721250217
REGON: 302769422
KRS: 0000515676
Blank Form (#3)
Blank Form (#3)