logo1

Szyte na miarę rozwiązania dla przemysłu

Producent wag taśmociągowych

Szyte na miarę rozwiązania dla przemysłu

Producent wag taśmociągowych

Zastosowanie
Przemysł wydobywczy

W przemyśle wydobywczym proces produkcyjny polega na wydobyciu, obróbce, przemieszczeniu i magazynowaniu minerałów. Surowce mineralne mogą też być wzbogacane i sortowane. Na każdym z tych etapów ważne jest wyznaczenie ilości tak aby mieć pod kontrolą czas, jakość i potencjalne straty w produkcji. Znając te czynniki można dobrać odpowiednie narzędzia, sprzeęt oraz zasoby ludzkie tak, żeby zoptymalizować wydobycie surowca.

 

Minarały, które wydobywa się najczęściej:

 • węgiel
 • rudy żelaza
 • boksyt
 • rudy fosforanowe
 • gips
 • wapień (ang. blue limestone)
 • kwarcyt
 • granit
 • sól kamienna
 • potaż
 • krzemian
 • łupki naftowe

Wagi służą do pomiaru ilości surowca wydobywanego z wykopu. Stamtąd surowiec może zostać wysłany do kruszarki aby przerobić materiał na odpowiedni rozmiar. Wagi są również wymagane na przenośnikach podających do kruszarek. Po obróbce w kruszarkach materiał jest przesyłany przez przesiewacz i dostarczany jako gotowy produkt lub kierowany do dalszego przetwarzania. Gdy materiał osiągnie żądany rozmiar jest ważony na przenośnikach w drodze do ostatecznego miejsca składowania. Pomiar materiału na każdym etapie procesu pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego. W efekcie producent zyskuje maksymalizację wydajnośći jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Leśnictwo, Papiernie

Dla papierni ważne jest, aby śledzić ilość odpadów wytwarzanych w procesie korowania i monitorować surowe zrębki drzewne, gdy trafiają do zakładu. Załadunek przetworzonych materiałów drewnianych wymaga wagi taśmowej, aby zapewnić, że podczas transportu ciężarówki lub wagony nie są niedociążone lub przeciążone.

Rolnictwo

W rolnictwie przenośnika taśmowegou używa się do transportu przetworzonych, zmrożonych owoców, warzyw i innych produktów rolnych w celu pakowania dla sprzedawców detalicznych lub innych zakładów przetwórczych. Podajniki służą również do załadunku dużych ilości na ciężarówki w celu transportu końcowego lub do dodatkowego przetworzenia. Wagi z przenośnikiem taśmowym są również często stosowane na rynku ziaren, gdzie nasiona np. soi są ważone w punkcie załadunku do ciężarówek, które transportują je do końcowego procesu produkcji.

Recykling

Wagi taśmowe umożliwiają kontrolowanie i śledzenie wsadu i wyjścia materiałów nadających się do recyklingu w całym procesie. Wagi śledzą proces tak aby usprawnić produkcję, zmaksymalizować zysk i obniżyć koszty.

Produkcja asfaltu

Wagi taśmowe są szeroko stosowane w przemyśle asfaltowym do pomiaru produkcji i mieszania różnych materiałów. Użycie wagi taśmowej jest podstawową formą pomiaru. Klienci używają wag do pomiaru ilości kruszywa użytego do produkcji asfaltu. Zakłady asfaltowe nieustannie poszukują sposobów na poprawę i maksymalizację produktywności w tym korzystniejszych marż. Recykling asfaltu jest również główną częścią przemysłu, w którym materiał z recyklingu (ang. Reclaimed Asphalt Pavement ) jest używany do produkcji różnych gatunków asfaltu. Podajniki taśmociągowewyposażone w układ pomiarowy mogą pełnić rolę dozowania odpowiedniej mieszanki emulsji asfaltowej z kruszywem.

Produkcja betonu

Podczas produkcji betonu przy pomocy wag taśmowych stosuje się monitorowanie proporcji mieszanki kruszywa w tym piasku, żwiru i tłucznia kamiennego. Mieszanka ma kluczowe znaczenie dlatego każdy składnik jest ściśle monitorowany i kontrolowany, aby zapewnić, że końcowy produkt betonowy mieści się w zakresie tolerancji wynikającej ze specyfikacji produktu.

Przemysł kruszyw

Przemysł kruszyw jest w Polsce najbardziej dynamiczną gałęzią sektora wydobywczego. Wzrost zapotrzebowania na kruszywa wynika z programu budowy dróg i autostrad w naszym kraju, który ma miejsce od kilku lat.

Do 2030 roku na budowę dróg krajowych w Polsce ma zostać przeznaczonych około 257,7 miliarda złotych. Tak wynika z założeń projektu uchwały w sprawie ustanowienia “Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku”. Dzięki wdrożeniu programu ma powstać około 2 tysiące kilometrów nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

Ponadto surowiec ten wykorzystywany jest w bardzo szerokim zakresie, bo nie tylko w budownictwie drogowym, ale np. również w kolejnictwie stosuje się materiały produkowane z kruszyw.

O wzroście przemysłu kruszyw świadczy liczba zakładów produkcyjnych i wydobywczych tych surowców, szczególnie w południowej i środkowej Polsce, gdzie znajdują się bogate złoża minerałów. W naszym kraju wydobywa się i przerabia trzy podstawowe rodzaje kruszyw: naturalne, łamane oraz sztuczne.

 

Kruszywa naturalne

Dzielą się na grube, obejmujące żwiry i pospółki oraz drobne tzw. piaszczyste. Kruszywa naturalne są kopaliną (przeważnie utwory czwartorzędowe) powszechnie występującą w Polsce. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego zasoby kruszyw naturalnych w Polsce stanowią ok. 17 232,56 mln ton. Przy średnim rocznym wydobyciu 70 mln ton, gwarantuje to zabezpieczenie na wiele lat .Jak wynika z szacunków, ich wydobyciem i produkcją zajmuje się ok. 1200 zakładów górniczych. W większości są to małe kopalnie, gdzie skala wydobycia waha się w granicach 10-50 tys. ton rocznie. Duże zakłady wydobywają około kilka mln ton w ciągu roku.

 

Kruszywa łamane

Wytwarzane są poprzez urabianie i mechaniczną przeróbkę kamieni (budowlanych i drogowych) oraz pokrewnych surowców, takich jak skały osadowe, magmowe i metamorficzne. Według raportu PIG stan złóż kamieni blocznych i łamanych wynosi ok. 10 424,97 mln ton. Wydobycie roczne tych surowców waha się w granicach 24-26 mln ton. Główne ośrodki produkcyjno-wydobywcze skoncentrowane są w południowej i środkowej Polsce. Produkcją kruszyw łamanych zajmuje się około 130 przedsiębiorstw.

 

Kruszywa sztuczne

Produkowane są najczęściej z odpadów pogórniczych i pohutniczych (tzw. kruszywa hutnicze). W ostatnich latach są popularnym materiałem w budownictwie drogowym. Największy producent tych kruszyw na terenie woj. małopolskiego wytwarza około 2,4 mln ton rocznie, a kilkunastu innych producentów usytuowanych przy hutach górnośląskich – 3 mln ton. Pomiar masy kruszywa (piasek, żwir, kruszony kamień) w procesach przemyslaowych pozwala poprawić wydajność i efektywność. Wagi taśmociągowe pozwalają monitorować ilość przemieszczonego oraz składowanego materiału. W procesach produkcyjnych pomiar masy pozwala także monitorowac straty lub ilość odpadów produkcyjnych.

Przemysł wydobywczy

W przemyśle wydobywczym proces produkcyjny polega na wydobyciu, obróbce, przemieszczeniu i magazynowaniu minerałów. Surowce mineralne mogą też być wzbogacane i sortowane. Na każdym z tych etapów ważne jest wyznaczenie ilości tak aby mieć pod kontrolą czas, jakość i potencjalne straty w produkcji. Znając te czynniki można dobrać odpowiednie narzędzia, sprzeęt oraz zasoby ludzkie tak, żeby zoptymalizować wydobycie surowca.

 

Minarały, które wydobywa się najczęściej:

 • węgiel
 • rudy żelaza
 • boksyt
 • rudy fosforanowe
 • gips
 • wapień (ang. blue limestone)
 • kwarcyt
 • granit
 • sól kamienna
 • potaż
 • krzemian
 • łupki naftowe

Wagi służą do pomiaru ilości surowca wydobywanego z wykopu. Stamtąd surowiec może zostać wysłany do kruszarki aby przerobić materiał na odpowiedni rozmiar. Wagi są również wymagane na przenośnikach podających do kruszarek. Po obróbce w kruszarkach materiał jest przesyłany przez przesiewacz i dostarczany jako gotowy produkt lub kierowany do dalszego przetwarzania. Gdy materiał osiągnie żądany rozmiar jest ważony na przenośnikach w drodze do ostatecznego miejsca składowania. Pomiar materiału na każdym etapie procesu pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego. W efekcie producent zyskuje maksymalizację wydajnośći jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Leśnictwo, Papiernie

Dla papierni ważne jest, aby śledzić ilość odpadów wytwarzanych w procesie korowania i monitorować surowe zrębki drzewne, gdy trafiają do zakładu. Załadunek przetworzonych materiałów drewnianych wymaga wagi taśmowej, aby zapewnić, że podczas transportu ciężarówki lub wagony nie są niedociążone lub przeciążone.

Rolnictwo

W rolnictwie przenośnika taśmowegou używa się do transportu przetworzonych, zmrożonych owoców, warzyw i innych produktów rolnych w celu pakowania dla sprzedawców detalicznych lub innych zakładów przetwórczych. Podajniki służą również do załadunku dużych ilości na ciężarówki w celu transportu końcowego lub do dodatkowego przetworzenia. Wagi z przenośnikiem taśmowym są również często stosowane na rynku ziaren, gdzie nasiona np. soi są ważone w punkcie załadunku do ciężarówek, które transportują je do końcowego procesu produkcji.

Recykling

Wagi taśmowe umożliwiają kontrolowanie i śledzenie wsadu i wyjścia materiałów nadających się do recyklingu w całym procesie. Wagi śledzą proces tak aby usprawnić produkcję, zmaksymalizować zysk i obniżyć koszty.

Produkcja asfaltu

Wagi taśmowe są szeroko stosowane w przemyśle asfaltowym do pomiaru produkcji i mieszania różnych materiałów. Użycie wagi taśmowej jest podstawową formą pomiaru. Klienci używają wag do pomiaru ilości kruszywa użytego do produkcji asfaltu. Zakłady asfaltowe nieustannie poszukują sposobów na poprawę i maksymalizację produktywności w tym korzystniejszych marż. Recykling asfaltu jest również główną częścią przemysłu, w którym materiał z recyklingu (ang. Reclaimed Asphalt Pavement ) jest używany do produkcji różnych gatunków asfaltu. Podajniki taśmociągowewyposażone w układ pomiarowy mogą pełnić rolę dozowania odpowiedniej mieszanki emulsji asfaltowej z kruszywem.

Produkcja betonu

Podczas produkcji betonu przy pomocy wag taśmowych stosuje się monitorowanie proporcji mieszanki kruszywa w tym piasku, żwiru i tłucznia kamiennego. Mieszanka ma kluczowe znaczenie dlatego każdy składnik jest ściśle monitorowany i kontrolowany, aby zapewnić, że końcowy produkt betonowy mieści się w zakresie tolerancji wynikającej ze specyfikacji produktu.

Przemysł kruszyw

Przemysł kruszyw jest w Polsce najbardziej dynamiczną gałęzią sektora wydobywczego. Wzrost zapotrzebowania na kruszywa wynika z programu budowy dróg i autostrad w naszym kraju, który ma miejsce od kilku lat.

Do 2030 roku na budowę dróg krajowych w Polsce ma zostać przeznaczonych około 257,7 miliarda złotych. Tak wynika z założeń projektu uchwały w sprawie ustanowienia “Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku”. Dzięki wdrożeniu programu ma powstać około 2 tysiące kilometrów nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

Ponadto surowiec ten wykorzystywany jest w bardzo szerokim zakresie, bo nie tylko w budownictwie drogowym, ale np. również w kolejnictwie stosuje się materiały produkowane z kruszyw.

O wzroście przemysłu kruszyw świadczy liczba zakładów produkcyjnych i wydobywczych tych surowców, szczególnie w południowej i środkowej Polsce, gdzie znajdują się bogate złoża minerałów. W naszym kraju wydobywa się i przerabia trzy podstawowe rodzaje kruszyw: naturalne, łamane oraz sztuczne.

 

Kruszywa naturalne

Dzielą się na grube, obejmujące żwiry i pospółki oraz drobne tzw. piaszczyste. Kruszywa naturalne są kopaliną (przeważnie utwory czwartorzędowe) powszechnie występującą w Polsce. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego zasoby kruszyw naturalnych w Polsce stanowią ok. 17 232,56 mln ton. Przy średnim rocznym wydobyciu 70 mln ton, gwarantuje to zabezpieczenie na wiele lat .Jak wynika z szacunków, ich wydobyciem i produkcją zajmuje się ok. 1200 zakładów górniczych. W większości są to małe kopalnie, gdzie skala wydobycia waha się w granicach 10-50 tys. ton rocznie. Duże zakłady wydobywają około kilka mln ton w ciągu roku.

 

Kruszywa łamane

Wytwarzane są poprzez urabianie i mechaniczną przeróbkę kamieni (budowlanych i drogowych) oraz pokrewnych surowców, takich jak skały osadowe, magmowe i metamorficzne. Według raportu PIG stan złóż kamieni blocznych i łamanych wynosi ok. 10 424,97 mln ton. Wydobycie roczne tych surowców waha się w granicach 24-26 mln ton. Główne ośrodki produkcyjno-wydobywcze skoncentrowane są w południowej i środkowej Polsce. Produkcją kruszyw łamanych zajmuje się około 130 przedsiębiorstw.

 

Kruszywa sztuczne

Produkowane są najczęściej z odpadów pogórniczych i pohutniczych (tzw. kruszywa hutnicze). W ostatnich latach są popularnym materiałem w budownictwie drogowym. Największy producent tych kruszyw na terenie woj. małopolskiego wytwarza około 2,4 mln ton rocznie, a kilkunastu innych producentów usytuowanych przy hutach górnośląskich – 3 mln ton. Pomiar masy kruszywa (piasek, żwir, kruszony kamień) w procesach przemyslaowych pozwala poprawić wydajność i efektywność. Wagi taśmociągowe pozwalają monitorować ilość przemieszczonego oraz składowanego materiału. W procesach produkcyjnych pomiar masy pozwala także monitorowac straty lub ilość odpadów produkcyjnych.

Nasze instalacje
Kontakt

MAS Advanced Measurement Solutions Sp. z o.o.

ul. Rubinowa 17,
86-031 Osielsko
NIP: 9721250217
REGON: 302769422
KRS: 0000515676
Blank Form (#3)

MAS Advanced Measurement Solutions Sp. z o.o.

MAS Advanced Measurement Solutions Sp. z o.o.

ul. Rubinowa 17,
86-031 Osielsko
NIP: 9721250217
REGON: 302769422
KRS: 0000515676
Blank Form (#3)
Blank Form (#3)